Loading
Sơ đồ website
Dịch vụ mới  
Chương trình khuyến mãi
 
Thống kê
 
Lượt truy cập: 760319

Khách Online: 5

  Trang chủ » Mua server » Server SupperMicro  
Get the Flash Player to see this rotator.
1. SERVER (MÁY CHỦ) INTEL® INSIDE® 1U

Intel® Inside® 1U Server Rack S1230-300B - X3430 SATA : 12,943,000 VNĐ:
 • CPU: 1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.4GHz 8MB LGA 1156 95W
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 300watt - 3 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 1U Kit
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® 1U Server Rack S1230-300B - X3440 SATA : 13,435,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156 95W S/p HyperThreading (2x 4Core)
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 300watt - 3 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 1U Kit
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® 1U Server Rack S1230-400B - 1CPU E5506 SATA: 15,563,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5506, 2.13GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: 300watt - 3 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 1U Kit
 • Intel Serverboard: S5500BC
Intel® Inside® 1U Server Rack S1230-400B - 1CPU E5620 SATA: 18,321,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: 300watt - 3 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 1U Kit
 • Intel Serverboard: S5500BC

Intel® Inside® 1U Server Rack SR1230 - 1CPU E5410 SATA: 17,848,000 VNĐ
 • CPU:Intel® Xeon® QuadCore Harpertown E5410 2.33Ghz 12M 1333FSB
 • Ram: 1x2GB DDR2 667 240-Pin DDR2 FB-DIMM ECC Fully Buffered (PC2 5300)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 300watt - 3 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 1U Kit
 • Intel Serverboard: S5000VSA SATAR

--------------------------------------------------------------------------

2. SERVER (MÁY CHỦ) INTEL® INSIDE® 2U


Intel® Inside® 2U Server Rack S2690-400B - CPU X3430 SATA : 13,238,000 VNĐ:
 • CPU: 1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.4GHz 8MB LGA 1156 95W
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: SilverStone 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® 2U Server Rack S2690-400B - X3440 SATA : 13,731,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156 95W S/p HyperThreading (2x 4Core)
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® 2U Server Rack S2690-400B - 1CPU E5506 SATA: 15,859,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5506, 2.13GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
 • Intel Serverboard: S5500BC

Intel® Inside® 2U Server Rack S2690-400B - 1CPU E5620 SATA: 18,617,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: SilverStone 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
 • Intel Serverboard: S5500BC

Intel® Inside® 2U Server Rack S2690-400B - 1CPU E5410 SATA: 18,144,000 VNĐ
 • CPU:Intel® Xeon® QuadCore Harpertown E5410 2.33Ghz 12M 1333FSB
 • Ram: 1x2GB DDR2 667 240-Pin DDR2 FB-DIMM ECC Fully Buffered (PC2 5300)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 300watt - 3 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 1U Kit
 • Intel Serverboard: S5000VSA SATAR

--------------------------------------------------------------------------

3. SERVER (MÁY CHỦ) INTEL® INSIDE® 4U

Intel® Inside® 4U Server Rack S4500-400B - CPU X3430 SATA : 13,632,000 VNĐ:
 • CPU: 1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.4GHz 8MB LGA 1156 95W
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 400watt - 10 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 4U Kit
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® 4U Server Rack S4500-400B - X3440 SATA : 14,125,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156 95W S/p HyperThreading (2x 4Core)
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: 400watt - 10 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 4U Kit
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® 4U Server Rack S4500-400B - 1CPU E5506 SATA: 18,893,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5506, 2.13GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: 400watt - 10 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 4U Kit
 • Intel Serverboard: S5500BC

Intel® Inside® 4U Server Rack S4500-400B - 1CPU E5620 SATA: 21,623,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: 400watt - 10 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Rackmount Kit: Sliding Rails Rackmount 4U Kit
 • Intel Serverboard: S5500BC

--------------------------------------------------------------------------

4. SERVER (MÁY CHỦ) INTEL® INSIDE® TOWER

Intel® Inside® Tower Server SST-PS01B-400B - CPU X3430 SATA : 12,746,000 VNĐ:
 • CPU: 1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.4GHz 8MB LGA 1156 95W
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: Intel® Inside® 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® Tower Server SST-PS01B-400B - X3440 SATA : 13,238,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156 95W S/p HyperThreading (2x 4Core)
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 250GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • Power: Intel® Inside® 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Intel Serverboard: S3420GPLC

Intel® Inside® Tower Server SST-PS01B-400B - 1CPU E5506 SATA: 16,253,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5506, 2.13GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: Intel® Inside® 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Intel Serverboard: S5500BC

Intel® Inside® Tower Server SST-PS01B-400B - 1CPU E5620 SATA: 19,011,000 VNĐ:
 • CPU:1x Intel® Xeon® Quad Core Processor E5620, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366
 • Ram: 1x SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666)
 • HDD: 1x Seagate 160GB SATA II 7200rpm 3.0GB/S 3.5"
 • Raid Card: RAID 0,1,5,10 (Windows) - RAID 0,1,10 (Linux)
 • IPMI:Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0
 • Power: Intel® Inside® 400watt - 6 x 3.5" Cold-swap SATA/SAS Drive Bays
 • Intel Serverboard: S5500BC
Tin tức - Sự kiện
Link
 
Tìm kiếm
 
Weblink
 
GIỚI THIỆU WEBSITE  
SUPPORT ONLINE  

Hotline: A. Thắng - 0908 235792
 
 
Bang gia server | Bang gia may chu | Thue Server | Thue may chu | Dedicated server | Bang gia cho dat server | Bang gia ten mien | Bảng giá tên miền | Mail online | Mail Offline | Mua bán nhà đất bất động sản |Thủ thuật vi tính | Diễn đàn Thế Giới Máy Chủ | Đơn giản chỉ là OKMua.com | Nhac vien ha noi | Cong ty Bao ve |FPT Đồng Nai |Lắp mạng internet,cáp quang FPT